Občania obce sa môžu nahlásiť na uvedené podujatie najneskôr do 26.4.2022 v Dome kultúry Kanianka u pani Marty Švorcovej v čase od 8:00 do 14:00 hod. počas pracovných dní.