Legislatíva LEX UKRAJINA a súvisiace právne normy s uplatnením náhrady za ubytovanie

V rámci uvedenej legislatívy obec nemôže túto vykladať ani interpretovať. Bližšie otázky môže zodpovedať tvorca zákona. K legislatívnym opatreniam neprebehlo žiadne školenie či iná porada k usmerneniu miest a obcí.

92 ZÁKON z 22. marca 2022 o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine

99 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 30. marca 2022 o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca

100 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 30. marca 2022 o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Usmernenie MV SR pre poskytovanie príspevku za ubytovanie

Zmluva – odídenec

Zmluva – čestné vyhlásenie

VZOR – Výkaz oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca