Obecný úrad Kanianka vám oznamuje, že vzhľadom k nepriaznivej pandemickej situácii a obmedzenému počtu zamestnancov,

bude obecný úrad 24. a 25. marca 2022 zatvorený.

Poštu môžete vhadzovať do schránky pri dverách obecného úradu.