Informácie ohľadne ubytovania, registrácie a zdravotnej starostlivosti.

Pobyt utečencov na Slovensku