TSK pripravuje redukciu spojov prímestskej hromadnej dopravy, pričom návrh sa má týkať aj zrušenia dvoch nedeľných spojov: o 4:37 hod. z Kanianky do Prievidze č. spoja 307420 s priemernou vyťaženosťou 2,78 cestujúcich a spoj z Prievidze do Kanianky o 5:15 hod. , č. 807434, ktorý je vyťažený v priemere 2,89 cestujúcich.

Optimalizacia PAD SAD Prievidza od 1.4.2022