Oznámenie o prerušení elektriny – ulice ČSĽA, Májová č. 436, Lyžiarska, Pod vinicou