V zmysle VZN č.  11/2020 si občania smetné nádoby kupujú na vlastné náklady.

V prípade, že je smetná nádoba poškodená a z toho titulu ju zberová spoločnosť nemôže vysypať, je pôvodca odpadu povinný si zaobstarať novú. Obec predáva plastové nádoby za obstarávaciu cenu.   V prípade, že nepoškodenú nádobu poškodí zberová spoločnosť, občan si náhradu uplatňuje u spoločnosti HATER Handlová prostredníctvom dispečera tel.: 046/5477004.

Odporúčame zaobstarať si nové nádoby ešte pred čipovaním.