Zberný dvor v obci Kanianka bude v roku 2023 otvorený   nasledovne:

PONDELOK:    Z A T V O R E N É

UTOROK:  Z A T V O R E N É

STREDA:   9:00 hod. – 17:00 hod.

ŠTVRTOK: Z A T V O R E N É

PIATOK: Z A T V O R E N É

SOBOTA:  9:00 hod. – 17:00 hod.

NEDEĽA:    Z A T V O R E N É

Obedná prestávka 11:30 hod. – 12:00 hod.