Zberný dvor v obci Kanianka bude v roku 2022 otvorený   nasledovne:

PONDELOK:    Z A T V O R E N É

UTOROK: 8:00 hod. – 16:00 hod.

STREDA:   8:00 hod. – 16:00 hod.

ŠTVRTOK: 8:00 hod. – 16:00 hod.

PIATOK: 8:00 hod. – 16:00 hod.

SOBOTA:  8:00 hod. – 16:00 hod.

NEDEĽA:    Z A T V O R E N É

Obedná prestávka 11:30 hod. – 12:00 hod.