Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že prevádzka Materskej školy počas vianočných prázdnin bude prerušená

od 23.12.2021 ( vrátane) do 7.1.2022

Začiatok prevádzky MŠ je od 10.1.2022.

  Prejednané a schválené Radou školy a zriaďovateľom.