Na základe uznesenia vlády o lockdowne bude prevádzka obecného úradu obmedzená v termíne od 25.11.2021 do zrušenia mimoriadnych opatrení. V obmedzenom režime budú stránky vybavené iba v stredu, v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. a to za prísnych hygienických opatrení.  Do priestoru obecného úradu môžu vstúpiť  najviac dvaja občania, pričom  sa nemôžu nachádzať v tej istej kancelárii. Občania sa budú preukazovať dokladmi o OTP. Žiadame obyvateľov, aby využívali elektronické komunikačné prostriedky.