Vedúca vývarovne Kanianka oznamuje všetkým stravníkom, že stravné lístky zakúpené v  roku 2021 je potrebné minúť do konca roka 2021. Zároveň Vám oznamujeme , že vývarovňa v Kanianke bude v prevádzke do 23.12.2021 vrátane. V prevádzke sa opätovne začne variť 10.1.2022.