Vedierka na kuchynský BRO si občania môžu vyzdvihnúť v DK Kanianka v sídliskovej časti obce.  Týka sa to tých domácností, ktoré si doteraz vedierka neprevzali a sú povinné kuchynský BRO likvidovať v hnedých kontajneroch.  Jedná sa o ulice:  SNP, Bojnická, Nová, Školská, Májová, Lúčna.