Súhrnné správy k zákazkám s nízkou hodnotou realizovaných  od roku 2017 Obec Kanianka zverejňuje  v zmysle § 117 zákona č. 345/2015 Z.z.  na stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/6492

 

Aktuálne obstarávanie

Archív VO do 2019