Obec Kanianka vykonáva prieskum záujmu o donášku stravy v hornej časti obce Kanianka.

Dovoz stravy sa týka tých osôb, ktoré nemajú posudok o sociálnej odkázanosti, čiže akéhokoľvek iného občana. V prípade širšieho záujmu je obec pripravená zabezpečiť dovoz stravy pre záujemcov, ktorí by si stravu prevzali vo vlastných obedároch na parkovisku pri Kultúrnom dome v hornej časti obce – Stará cesta 29 počas pracovných dní. Záujemci nahlásia svoje údaje: Meno, priezvisko, adresa, vedúcej obecnej vývarovne Ing. Soni Raffayovej na tel č. 0902132897, sona.raffayova@gmail.com,  obec@kanianka.sk

Donáška stravy pre osoby sociálne a zdravotne odkázané sa realizuje niekoľko rokov, avšak osoby musia o  sociálnu službu požiadať a mať právoplatné rozhodnutie o sociálnej odkázanosti. Tlačivá si môžu vyzdvihnúť u p. Evy Belanovej, alebo stiahnuť na webovej stránke obce. Dovoz stravy je odplatný a závisí od počtu záujemcov.

Tlačivo posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Wolt: donáška jedla v Bratislave a promo kód 4€ - FinTech, Krypto, Tipy a rady