Obec Kanianka oznamuje občanom sídliskovej časti – vlastníkom bytov v bytových domoch na ulici Nová, Bojnická, Lúčna, Májová, SNP , že si môžu v dňoch:  utorok 13.7.2021 , štvrtok 15.7.2021 a piatok 16.7.2021  v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod.  a v stredu 14.7.2021 v čase od  10:00 hod. do 17:30 hod. vyzdvihnúť 6 litrové vedierka a bio rozložiteľné sáčky na ul. Nová 596 – priestory vývarovne  u Ing. Soni Raffayovej.

Každý vlastník bytu na protipodpis dostane jedno vedierko na zhromažďovanie jedálenských zbytkov a dve rolky rozložiteľných sáčkov.  Vlastníkov rodinných domov sa tento oznam netýka, nakoľko sú povinní BRO kompostovať. Kuchynské zbytky sa umiestňujú do hnedých kontajnerov s nápisom BIO, ktoré oprávnená zberová spoločnosť vynáša raz za 7 dní.