Obecný úrad oznamuje občanom, že po sídliskovej časti obce sú rozmiestnené nádoby na biologicky rozložiteľný odpad. Žiadame občanov, aby do nádob nevhadzovali igelitové sáčky a odpad, ktorý tam nepatrí.