Oznámenia o uložení zásielky nájdete:

https://www.kanianka.sk/category/obecny-urad/uradna-tabula/page/2/