Stavba-10714_-_Kanianka_-_Rek._VNK_č._1333usek61_1

Stavebník- Stredoslovenská distribučná a.s.

Dodávateľ stavebných prác- Esta plus, s.r.o.

 

Týmto Vám oznamujeme, že v termíne od 03.05.202121.5.2021 začnú prebiehať finálne terénne úpravy a úprava staveniska do pôvodného stavu v súvislosti so stavebnými prácami spojenými s rekonštrukciou vysokonapäťového kábla na ulici Školská a Nová. V prípade Vašich pripomienok nás prosím kontaktujte na tel. čísle 0907 787 753 – Ing. Miroslav Chovanec.

 

Prosíme Vás o trpezlivosť a zhovievavosť počas priebehu stavebných prác.