V súvislosti s postupným uvoľňovaním prijatých protipandemických opatrení, a najmä na základe postupného otvárania škôl pre viaceré ročníky žiakov a študentov, sa aktuálny režim prevádzky prímestskej autobusovej dopravy mení na štandardný režim „školského vyučovania“ s platnosťou od 26. apríla 2021.
Aktuálne platné cestovné poriadky, ako aj ďalšie podrobnosti týkajúce sa vedenia prímestskej autobusovej dopravy, môžete sledovať na webových portáloch zmluvných dopravcov SAD Trenčín a SAD Prievidza, prípadne na portáloch poskytujúcich prehľad o cestovných poriadkoch.

Odkaz na tlačovú správu:
www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2021/od-pondelka-budu-modre-autobusy-premavat-v-standardnom-rezime.html

 

Ing. Juraj Kallo
Administrátor dopravného modelu

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01  Trenčín