Riaditeľka MŠ oznamuje, že zápis detí do MŠ Kanianka na školský rok 2021/2022  sa uskutoční v dňoch 3.-14-5.2021

Bližšie informácie a prihlášku nájdete v prílohách nižšie.   

Zápis detí do MŠ

Určenie spádového územia MŠ

ŽIADOSŤ DO MŠ KANIANKA 2021