Oznamujeme občanom, že  Stredoslovenská distribučná, a.s. bude vykonávať prostredníctvom firmy ESTA PLUS, s.r.o. Diviacka Nová Ves stavebné práce spojené s rekonštrukciou vysokonapäťového kábla na ulici Bojnická cesta a Nová. Práce budú prebiehať počas pracovných dní  v dňoch 6.4.2021 – 15.5.2021 od 7,00 do 18,00 hodiny.

Jedná sa o výmenu vysokonapäťového kábla od kotolne PK-29 pozdĺž ulice Bojnická 593, Nová 595, 597, 598 do trafostanice pri PK-30. Stavebné povolenia a ostatné záležitosti sú v kompetencii SSE – distribúcia a.s. Uvedený vysokonapäťový kábel slúži ako prívod elektriny pre hornú časť sídliska, pričom sa jedná o plánovanú rekonštrukciu. Vzhľadom k uvedenému žiadame občanov o trpezlivosť. Kontakt na zodpovednú osobu: Ing. Miroslav Chovanec – 0907 787 753.

Pokiaľ máte umiestnené kvety alebo iné rastliny v zelených pásoch pred vchodom, ktoré by mohli byť poškodené pri výkopoch, prosíme Vás o ich odstránenie.