Obec Kanianka z dôvodu možnosti zabezpečiť plošné testovanie hľadá osoby so zdravotníckym zameraním, ktoré by túto činnosť vykonávali a majú  príslušné vzdelanie. Jedná sa predovšetkým o  výter nosohltana.  V zmysle pokynov z Nemocnice s poliklinikou Prievidza, pracovisko Bojnice je odmena 15 € v hrubom/ hod.  Nejedná sa o činnosť administratívnych pracovníkov. Jedná sa o činnosť zdravotníkov, z dôvodu ich nedostatku. Činnosť by mala byť vykonávaná počas dní pracovného voľna v pravidelných intervaloch.

Záujemcovia posielajte email s kontaktami na obec@kanianka.sk .

Uveďte meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu , telefónne číslo, email, dosiahnuté vzdelanie, skúsenosti s výterom z nosohltana.

Zmluva bude uzatvorená medzi zdravotníkom a Nemocnicou v Bojniciach.