Oznamujeme občanom, že  z dôvodu predĺženia núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády SR  bude obecný úrad v Kanianke  pre verejnosť   od  8. 2. 2021  19.3.2021   ZATVORENÝ.

Stránkový deň na matričnom úrade a v pokladni bude zabezpečený každú stredu od 8,00 do 16,00 hodiny

V prípade vybavovania úmrtia blízkej osoby volajte na matričný úrad – tel. číslo 046/5186035, 046/5400615 p. Belanová. Žiadosti, alebo inú poštu, ktorú  potrebujete vybaviť, predložte v písomnej forme  poštou, resp. vhodením  do schránky pri obecnom úrade, alebo mailom na adresu:  obec@kanianka.sk

Prípadné iné informácie na tel. č.:
046/5186030 – sekretariát
046/5186031 – miestne dane a poplatky
046/5186032 – stavebný úrad