RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach prosí občanov, aby počas nasledujúcich dní striktne dodržiavali platné nariadenia a nehľadali možnosti výnimiek vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v regióne a prítomnosť rýchlejšie sa šíriaceho vírusu COVID 19- britská mutácia. Po stabilizácií epidemiologickej  situácie bude možné povoliť vyučovací proces v školských zariadeniach.

Mgr.etMgr. Zuzana Tornócziová, MPH,MHA
regionálna hygienička a generálna tajomníčka
RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach