Do 31. marca 2022 môže daňovník podať žiadosť o úľavu poplatku za komunálny odpad za rok 2021.

Žiadosť spolu s prílohami podáva daňovník/poplatník, na koho bolo vydané rozhodnutie  na komunálny odpad.

  • Poučenie k žiadosti o úľavu na KO

Poučenie KO

Súčasťou žiadosti sú prílohy:

  • Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad za rok 2021
  • Potvrdenie o neprítomnosti pobytu v obci SR
  • Potvrdenie o neprítomnosti pobytu v obci zahraničie

Žiadosť o zníženie poplatku za KO 2021

Potvrdenie na úľavu v anglickom jazyku

Potvrdenie na úľavu v nemeckom jazyku

Potvrdenie na úľavu v slovenskom jazyku

Žiadosť-na-vrátenie-preplatku-KO

Žiadame občanov, aby všetky  žiadosti, ktoré posielajú na obecný úrad, alebo vhadzujú do poštovej schránky, musia byť podpísané. 

Žiadosti bez podpisu nebudú akceptované a budú vrátené späť.