Do 31. marca 2023 môže daňovník podať žiadosť o úľavu poplatku za komunálny odpad za rok 2021.

Žiadosť spolu s prílohami podáva daňovník/poplatník, na koho bolo vydané rozhodnutie  na komunálny odpad.

  • Poučenie k žiadosti o úľavu na KO

Usmernenie k úľave na KO

Súčasťou žiadosti sú prílohy:

  • Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad za rok 2022
  • Potvrdenie o neprítomnosti pobytu v obci SR
  • Potvrdenie o neprítomnosti pobytu v obci zahraničie

Žiadosť na zníženie poplatku za KO za rok 2022

Potvrdenie o neprítomnosti zahraničie v ANGLIČTINE

Potvrdenie o neprítomnosti zahraničie v NEMČINE

Potvrdenie o neprítomnosti – SR

Žiadosť-na-vrátenie-preplatku-KO

Žiadame občanov, aby všetky  žiadosti, ktoré posielajú na obecný úrad, alebo vhadzujú do poštovej schránky, musia byť podpísané. 

Žiadosti bez podpisu nebudú akceptované a budú vrátené späť.