Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina oznamuje, že dňa 9.2.2021 do 8:30 hod. do 13:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Prerušenie distribúcie sa týka bytových domov na uliciach:

Nová 598

Májová 429 – 436

Nová 596 – Stredisko sociálnych služieb

Pod vinicou 424 – 426