[wptab name=’1′]

Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
53/2021 21.5.2021 25.5.2021 Zmluva o poskytovaní služieb EKOSPOL DM, s.r.o.
52/2021 17.5.2021 25.5.2021 Zmluva o dielo IN-PRO s.r.o.
51/2021 13.5.2021 20.5.2021 Zmluva o nájme kompostéra Petráš
50/2021 20.5.2021 20.5.2021 Zmluva o dielo Stavis
49/2021 20.5.2021 20.5.2021 Mandátna zmluva Znalling
48/2021 10.5.2021 20.5.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie SZZP
47/2021 7.5.2021 19.5.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme neh.majetku
46/2021 19.5.2021 19.5.2021 Zmluva o úschove veci Z-D-2021-000611-00
45/2021 10.5.2021 17.5.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie JDS Kanianka
44/2021 13.5.2021 17.5.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie DPO
43/2021 5.5.2021 6.5.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Telekom
42/2021 6.5.2021 6.5.2021 Zmluva o dielo Swietelsky
41/2021 22.2.2021 3.5.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke plynu
40/2021 26.4.2021 3.5.2021 Zmluva na zverejnenie p.Perniš
39/2021 26.4.2021 3.5.2021 Zmluva na zverejnenie p.Barborka
38/2021 26.4.2021 3.5.2021 Zmluva o nájme bytu Šagátová
37/2021 15.4.2021 15.4.2021 Zmluva o nájme kompostéra Šimo
36/2021 6.4.2021 7.4.2021 Sponzorská zmluva DHZ
35/2021 26.3.2021 31.3.2021 Zmluva o aktualizácii dát katastra Topset
34/2021 26.3.2021 31.3.2021 Zmluva o aktualizácii programov Topset
33/2021 26.3.2021 31.3.2021 Licenčná zmluva Topset
32/2021 18.3.2021 31.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Envirolive
31/2021 15.3.2021 31.3.2021 Dodatok č. 1 K zmluve o dodávke elektriny Energie2
30/2021 17.3.2021 31.3.2021 Dodatok 1 k zmluve o výpožičke ŠÚ SR
29/2021 16.3.2021 31.3.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
28/2021 16.3.2021 31.3.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ
27/2021 3.3.2021 15.3.2021 Zmluva o údržbe a opravách plyn zariadenia SPP
26/2021 22.2.2021 15.3.2021 Zmluva o nájme plyn. zariadenia SPP
25/2021 12.3.2021 15.3.2021 Zmluva o dielo PDMAL
24/2021 26.2.2021 9.3.2021 Mandátna zmluva Minichová
23/2021 23.2.2021 9.3.2021 Zmluva o nájme Píšová K.
22/2021 23.2.2021 9.3.2021 Zmluva o nájme Rybianska M.
21/2021 2.3.2021 2.3.2021 Zmluva o nájme ORANGE
20/2021 18.12.2020 19.2.2021 Zmluva o o dodávke zemného plynu DK
19/2021 18.12.2020 19.2.2021 Zmluva o dodávke zemného plynu OcÚ
18/2021 11.1.2021 15.2.2021 Zmluva o obchodných podmienkach COOP Jednota
17/2021 8.1.2021 15.2.2021 Kúpna zmluva Zelenina
16/2021 5.2.2021 11.2.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
15/2021 11.2.2021 11.2.2021 Zmluva o nájme kompostéra Oravec
14/2021 9.2.2021 11.2.2021 Kúpna zmluva P. Hepner
13/2021 11.1.2021 11.2.2021 Kúpna zmluva o dodávke pek. výrobkov PD Veľké Uherce
12/2021 8.2.2021 10.2.2021 Zmluva o nájme bytu Schuster
11/2021 3.2.2021 5.2.2021 Zmluva o nájme kompostéra Kovár
10/2021 24.1.2021 4.2.2021 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb z 21.1.2021 NsP Bojnice
9/2021 8.1.2021 4.2.2021 Kúpna zmluva Borko L.
8/2021 7.1.2021 4.2.2021 Kúpna zmluva Borko V.
7/2021 11.1.2021 28.1.2021 Zmluva o pripojení SSS
6/2021 16.12.2021 27.1.2021 Zmluva o zriadení vecného bremena
5/2021 30.12.2020 26.1.2021 Zmluva o nájme kompostéra SVB 595
4/2021 21.1.2021 22.1.2021 Zmluva o poskytovaní služieb NsP Bojnice
3/2021 30.11.2020 21.1.2021 Zmluva o nájme kompostéra Perniš V.
2/2021 22.12.2020 12.1.2021 Zmluva o nakladaní s odpadmi Natur-pack
1/2021 30.12.2020  8.1.2021 Zmluva o nájme kompostéra SVB 594
10.2.2021 Kolektívna zmluva na rok 2021

[/wptab]

[end_wptabset]