Starosta

Peter Bielický, DiS. art.

Prednosta

Ing. Martin Badák

Pracovníci

Referent sekretariát

Daša Hujová

 046/5186030

 0905885730

Matričný úrad
Evidencia obyvateľstva
Sociálna oblasť, opatrovateľky

Eva Belanová

 046/5186035

Personálne oddelenie
Mzdy

Darina Mendelová

 046/5186034

Ekonomický úsek
Majetok obce
Nebytové priestory
Dotácie
Odpadové hospodárstvo

Ing. Iveta Lorencová
Iveta Mikulcová

 046/5186036

Dane a poplatky
Parkovacie miesta
Daň z ubytovania
Hrobové miesta

Mgr. Adriana Uhlárová
Ing. Zdenka Milevová

 046/5186031

Stavebný úrad
Drobné stavby
Životné prostredie
Výrub drevín
Malý zdroj znečisťovania

Ing. Renáta Kotríková

 046/5186032

Obecná polícia Kanianka

Ing. Milan Pepich

 0905650283

Hlavný kontrolór

Ing. Jozef Krett

krettjozef@gmail.com

 046/5400615