Spoločnosť Slovak Telekom oznamuje občanom, že terénne úpravy, odstraňovanie a zarovnávanie výkopov, údržba zelených pásov a chodníkov sa po rozkopávkach  začnú realizovať v jarných mesiacoch v roku 2021. Zároveň obec Kanianka žiada občanov, aby závažné nedostatky nahlasovali na mail obec@kanianka.sk

Ďakujeme za trpezlivosť a  pochopenie.