Oznamujeme verejnosti, že z dôvodu sťahovania Okresného úradu Prievidza budú v dňoch 17. – 18. 12. 2020 uzatvorené odbory katastrálny, cestnej dopravy a pozemných komunikácií a živnostenského podnikania.

Podateľňa je k dispozícii do 21. 12. 2020 na pôvodnom mieste na Medzibriežkovej ulici č. 2 Prievidza. Kontakt na podateľňu: 046/5156332, podatelna.pd@minv.sk

Od pondelka 21. 12. 2020 bude Okresný úrad Prievidza presťahovaný do nového sídla na ulici G. Švéniho 3H Prievidza, kde bude poskytovať služby prostredníctvom klientskeho centra.

Úradné hodiny všetkých pracovísk Klientskeho centra Prievidza sú nezmenené:

pondelok, utorok, štvrtok            od 8:00 do 15:00

streda                                            od 8:00 do 17:00  

piatok                                            od 8:00 do 14:00