Riaditeľstvo ZŠ a MŠ Kanianka oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že na základe Vyhlášky regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, doručenej obci dňa 2.11.2020 o 15,15 hod. sa mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách, na I. stupni základných škôl a špeciálnych základných škôl v okresoch Prievidza a Partizánske, z dôvodu zvýšeného výskytu ochorenia COVID-19, s cieľom zabrániť jeho šíreniu a to v dňoch 3.11. 2020 – 5.11.2020.

V dňoch 6.11.2020 až 9.11.2020 sú jesenné prázdniny. Vyučovací proces v materskej škole aj základnej škole v Kanianke sa začne od 10.11.2020 t.j. v utorok.

RUVZPD_vyhlaska_c_1-2020