Obecný úrad Kanianka oznamuje, že na základe Uznesenia vlády SR  č. 693/2020 zo dňa 28. 10. 2020 o obmedzení pohybu na Slovensku a Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 30.10.2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa,  bude obecný úrad  od 2.11.2020 do odvolania pre verejnosť zatvorený.

V prípade vybavovania úmrtia blízkej osoby si vopred zavolajte na matričný úrad – tel. číslo 046/5400615 p. Belanová.

Žiadosti, alebo inú poštu, ktorú  potrebujete vybaviť, predložte v písomnej forme  poštou, resp. vhodením  do schránky pri obecnom úrade, alebo mailom na adresu:  ocu.kanianka@stonline.sk