Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že dňa 30.10.2020 bude materská škola z technických príčin zatvorená.
V dňoch 2.11.; 6.11. a 9.11.2020 budú jesenné prázdniny , MŠ bude v prevádzke , preto prosíme rodičov, aby si záväzne na uvedené dni nahlásili svoje deti u p. učiteľkách na triedach. Termín nahlásenia záujmu do 29.10.2020 do 12,00 hod.
Zároveň oznamujeme, že priebežné informácie budú zverejnené na web stránke obce.