Kritéria ministra školstva

Nahlásenie nástupu do MŠ od 3.6.2020

POKYNY PRE RODIČOV karanténa 2020