Dňa 18.5.2020 v ranných hodinách sa uskutoční mimoriadny vývoz malých kontajnerov t.j. 120 a 130 litrových spred rodinných domov. Žiadame vlastníkov smetných nádob aby ich v určenom termíne, to je v pondelok 18.5.2020 vyložili pred svoje obydlia. Ďalší vývoz smetných nádob sa vykoná v obvyklom termíne, teda v najbližšiu stredu  20.5.2020.