Vážení  občania,

z dôvodu prísnych hygienických opatrení na predchádzanie šírenia koronavírusu Obec Kanianka pristúpila k  roznášaniu rozhodnutí za parkovacie miesta za rok 2020 do Vašich schránok od pondelka 27.4.2020 .

Ústrižok – doručenku z obálky podpíšte, vyplňte dátum a vhoďte do 7-mich dní odo dňa prevzatia do kontajnerovej schránky, ktorá je umiestnená pred vstupom do obecného úradu 

Úhradu dane za parkovacie  miesto  za rok 2020 realizujte prednostne bezhotovostnou formou, prevodom na bankový účet obce Kanianka uvedený v Rozhodnutí, kde sú všetky potrebné informácie pre platbu  internet bankingom. 

Pre tých, ktorí nemajú možnosť úhrady bezhotovostnou formou, môžu platbu vykonať  priamo v pokladni Obce Kanianka vždy iba v stredu od 6.5.2020 v čase:

                          od 08:00 hod. do 11:00 hod.

                          od 14:00 hod. do 18:00 hod.

Prosíme občanov, aby využívali v tomto období služby obecného úradu iba v nevyhnutných prípadoch. Chceme ochrániť Vás, aj zamestnancov obecného úradu.

NA   OBECNÝ    ÚRAD    VSTUPUJTE   S    RÚŠKOM    A    OCHRANNÝMI    RUKAVICAMI.

Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť.