ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY  NA   ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Rozhodnutie_MŠVVaŠ SR Zápis 2020

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY KANIANKA NA ŠKOLSKÝ ROK 2020 – podrobné informácie

Riaditeľka Materskej školy Kanianka, po dohode so zriaďovateľom Obce Kanianka a v súlade s platnou legislatívou určuje   zápis detí do Materskej školy Kanianka  pre školský rok 2020/2021 nasledovne:

Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ:

 od 04.5.2020 do 20.5.2020

Možnosti podania žiadosti:

Vyplnenú žiadosť 

  • Vložiť do schránky označenej „Zápis do MŠ“  pred vstupom do obecného úradu , alebo pred vstupom do MŠ pri dverách 
  • Zaslať mailom na adresu ms@kanianka.sk
  • Priniesť osobne bez prítomnosti detí  do MŠ  dňa 18.5.2020 v čase od 10,00 h  do 17,00 h.

Tlačivo – ŽIADOST DO MŠ KANIANKA 2020