Od 1. apríla dochádza k ďalším úpravám v úradných hodinách pracovísk MV SR – dôležité info pre občanov a podnikateľov

úprava úradných hodín pracovísk  MV SR