Vzhľadom na nebezpečenstvo šírenia sa ochorenia COVID-19 je budova obecného úradu až do odvolania uzatvorená.

Matričný úrad v Kanianke vybavuje len neodkladné matričné záležitosti:

  • úmrtie
  • narodenie dieťaťa v domácom prostredí
  • určenie otcovstva k nenarodenému dieťaťu
  • prijatie skoršieho priezviska po rozvode v prípade, že žiadateľovi plynie trojmesačná lehota.

Činnosti evidencie obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín sa na obecnom úrade vykonáva v pondelok a  v stredu v čase od 8,00 h do 11,00 h a to len žiadateľom s trvalým pobytom v obci Kanianka po predchádzajúcom telefonickom dohovore s pracovníčkou na tel. č. 046/5400615