V piatok 20.3.2020 pracovníci obce rozdávali na základe zverejneného oznamu  rúška osobám, ktoré nemali žiadne ochranné prostriedky.

Dnes 23.3.2020 pracovníci obecného úradu rozniesli do schránok ochranné rúška osobám starším ako 65 rokov v počte 618 kusov. Od zajtra 24.3.2020 bude obecný úrad roznášať ďalšie rúška pre osoby vo veku od 60 rokov.

V mene starostu obce ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, Jednote dôchodcov Slovenska v Kanianke a zamestnancom obecného úradu, ktorí pomohli pri zabezpečovaní materiálu, šití a roznášaní ochranných rúšok. Obec Kanianka zabezpečila pre svojich obyvateľov k dnešnému dňu 1800 ochranných rúšok a to komerčne a prostredníctvom dobrovoľníkov bezodplatne. Ešte raz všetkým, ktorí pomáhajú pri zvládaní tejto ťažkej situácie patrí  veľká vďaka

Kto akútne potrebuje rúško, môže sa telefonicky nahlásiť na telefónne číslo obecného úradu 5400615.