Obecný úrad Kanianka oznamuje, že dobrovoľníci z Kanianky a Slovenský červený kríž v Kanianke poskytujú pre osamelých seniorov, ZŤP, ľudí v karanténe, či inak imobilné osoby pomoc v podobe  donášky nákupu (potraviny, drogéria, lieky atď.)  do domu.
Môžete kontaktovať dobrovoľníčku p. Petru Hrebtovú na telefónnom čísle 0951 341 395 ,
alebo Slovenský červený kríž v Kanianke na tel. čísle 0950 389 281.

Žiadame všetkých, aby dodržiavali zásady minimálneho kontaktu, hygieny, nosenia rúšok atď. Obec Kanianka nezodpovedá za služby dobrovoľníkov, nakoľko sa jedná o vzťah neverejného charakteru a nezodpovedá za nakladanie s finančnou hotovosťou, či kvalitu poskytovaných služieb.