Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_ piata aktualizácia

karanténne opatrenie účinné od 19_03_2020

OPATRENIA OBCE Covid-19

Odporúčania pri COVID – 19

10_odporúčaní_keď_ste_doma_COVID_19

Čo_robiť_ak_ste_chorý_COVID_19

Osoby_s_vysokým_rizikom_ochorenia_COVID_19

Pomoc_sebe_a_druhým_COVID_19