Obecný úrad Kanianka  v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 a na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR oznamuje, že až do odvolania

bude pre verejnosť

zatvorený.

V prípade, že  je nutná návšteva Obecného úradu, môžete si dohodnúť stretnutie telefonicky   s konkrétnym pracovníkom na telefónnom čísle  046/5400 615.

Podania môžete vhodiť do schránky vedľa dverí OcÚ.

 

Eva Belanová – matrika

Ing. Zdenka Milevová – pokladňa

Mgr. Adriana Bieliková – dane

Ing. Martin Badák – stavebný úsek

Ing. Katarína Kiššová – ekonomický úsek

Iveta Mikulcová – majetok obce

Darina Mendelová – mzdový úsek

Daša Hujová – podateľňa