Na základe záverov zo zasadania Bezpečnostnej rady SR zo dňa 27. 02. 2020 zverejňujeme základné informácie a usmernenie.
V prípade, že by občania mali podozrenie alebo potrebu informovať sa o postupe proti koronavírusu, môžu v pracovných dňoch, v pracovnej dobe volať na číslo RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach 046/5192026.

Primárna linka, kde je možné získať informácie: 112
Linky non-stop zriadené Úradom pre verejné zdravotníctvo Bratislava:
0918 659 580 a 0917 222 682
www.uvzsr.sk