Oznamujeme občanom, že z dôvodu závažnej poruchy na elektrickom vedení  verejného osvetlenia sú mimo prevádzky ulice Lipová, Športová, Lazianska cesta. Na zistení a odstránení poruchy sa intenzívne pracuje. Žiadame obyvateľov dotknutých ulíc, aby sprístupnili priestor pod elektrickým vedením pre vysokozdvižnú plošinu a stavebné stroje.