Vyhlásenie podmienok prenájmu formou priameho prenájmu n.p.Bojnická