[wptab name=’1′]

Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
20.12.2019 14.1.2020 Kolektívna zmluva na rok 2020
1/2020  18.12.2019  14.1.2020 Nájomná zmluva NICOL
2/2020 16.12.2019 14.1.2020 Nájomná zmluva Čertíková
3/2020 18.12.2019 14.1.2020 Nájomná zmluva B Vojaček 032020
4/2020 14.1.2020 14.1.2020 Nájomná zmluva SRZ
5/2020 13.12.2019 14.1.2020 Nájomná zmluva J Duškevič 052020
6/2020 27.12.2019 14.1.2020 Nájomná zmluva Balna 062020
7/2020 15.12.2019 14.1.2020 Nájomná zmluva P Kotrik 072020
8/2020 7.1.2020 14.1.2020 kúpna zmluva Maďarová
9/2020 9.1.2020 14.1.2020 Kúpna zmluva PDP
10/2020 9.1.2020 14.1.2020 Dohoda o ukončení zmluvy Šupa
11/2020 13.1.2020 14.1.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Horňák
12/2020 13.1.2020 14.1.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Štancel
13/2020 30.12.2020 21.1.2020 Kúpna zmluva Borko
14/2020 30.12.2020 21.1.2020 Kúpna zmluva T-613
15/2020 16.1.2020 21.1.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
16/2020 28.11.2019 23.1.2020 DODATOK č. 3 Pálešová
17/2020 28.11.2019 23.1.2020 Zmluva o nájme – Boško
18/2020 30.12.2020 23.1.2020 Dodatok 1 k ZoD K2 Atelier
19/2020 18.12.2019 30.1.2020 Zmluva o obchodných podmienkach COOP Jednota
20/2020 3.2.2020 4.2.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Minichová
21/2020 3.2.2020 10.2.2020 Zmluva o poskytnutí podpory SAŽP
22/2020 17.2.2020 17.2.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko Minichová
23/2020 17.2.2020 17.2.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Klamár
24/2020 14.2.2020 17.2.2020 Rámcová kúpno-predajná zmluva TSV Papier
25/2020 10.2.2020 17.2.2020 Opakovaná zmluva Píš E.
26/2020 12.2.2020 17.2.2020 Opakovaná zmluva Pös A.
27/2020 17.2.2020 18.2.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ
28/2020 17.2.2020 20.2.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie SZZP
29/2020 17.2.2020 2.3.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie JDS
30/2020 24.2.2020 2.3.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Šidlo
31/2020 28.2.2020 3.3.2020 Zmluva o nájme NP Chriňák
32/2020 26.2.2020 9.3.2020 Kúpna zmluva Hepner
33/2020 4.3.2020 9.3.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Ondrejovič
34/2020 6.3.2020 9.3.2020 Dohoda 293 VÚB
35/2020 6.3.2020 9.3.2020 Zmluva o termínovanom úvere 217 VÚB
36/2020 6.3.2020 9.3.2020 Zmluva o termínovanom úvere 216 VÚB
37/2020 6.3.2020 9.3.2020 Dohoda 300 VÚB
38/2020 12.3.2020 16.3.2020 Zmluva o dielo STAVIS + Dodatok
38/2020 12.3.2020 16.3.2020 Krycí list rozpočtu k zmluve o dielo Stavis
39/2020 16.3.2020 24.3.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z DPO
40/2020 20.3.2020 24.3.2020 Zmluva o jednorázovej spolupráci
41/2020 26.3.2020 30.3.2020 Zmluva o prevode vlastníctva SPF
42/2020 26.3.2020 30.3.2020 Zmluva RECobal
43/2020 1.4.2020 2.4.2020 Zmluva o lízingu LZC2060191
44/2020 2.4.2020 3.4.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zambojová
45/2020 7.4.2020 Zmluva  o nájme bytu Pösová Marianna
46/2020 7.4.2020 Zmluva o nájme bytu Putyera Andrej
47/2020 7.4.2020 Zmluva o nájme bytu Ing. Soňa Raffayová
48/2020 3.4.2020 16.4.2020 Zmluva o budúcej zmluve Lajstríková
49/2020 8.4.2020 16.4.2020 Zmluva o nájme kompostéra Úradníková
50/2020 16.4.2020 20.4.2020 Zmluva o dielo Daumer

[/wptab]

[wptab name=’2′]

Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
51/2020 20.4.2020 20.4.2020 Zmluva o nájme bytu – OPAKOVANÁ Miháliková
52/2020 29.4.2020 30.4.2020 Zmluva o poverení so spracovaním os. údajov
53/2020 29.4.2020 30.4.2020 Zmluva o poskytnutí počítačových programov
54/2020 29.4.2020 30.4.2020 Zmluva o aktualizácii programov
55/2020 27.4.2020 30.4.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mendelová
56/2020 7.5.2020 13.5.2020 Zmluva o nájme kompostéra Šimko Jozef
57/2020 6.5.2020 13.5.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Talianová
58/2020 14.5.2020 18.5.2020 Zmluva o dielo G-amsi
59/2020 14.5.2020 25.5.2020 Mandátna zmluva o dielo Znaling
60/2020 20.5.2020 25.5.2020 Zmluva o poskytovaní právnych služieb
61/2020 21.5.2020 25.5.2020 Zmluva o nájme kompostéra Mečiar
62/2020 20.5.2020 25.5.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kurbel
63/2020 21.5.2020 25.5.2020 Zmluva o nájme kompostéra Bartolen
64/2020 15.6.2020 17.6.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Vrtál
65/2020 17.6.2020 17.6.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Grolmusová
66/2020 2.6.2020 22.6.2020 Zmluva o spolupráci SFZ
67/2020 10.6.2020 22.6.2020 Zmluva o nájme bytu Ing. Čížová 13-24
68/2020 17.6.2020 22.6.2020 Zmluva o nájme kompostéra Leitmanová
69/2020 8.6.2020 22.6.2020 Dohoda o náhrade majetkovej ujmy SSD
70/2020 15.6.2020 22.6.2020 Zmluva o nájme bytu Pipíška.
71/2020 19.6.2020 22.6.2020 Zmluva o nájme bytu Holubcová
72/2020 16.6.2020 23.6.2020 Zmluva o nájme kompostéra Kulich
73/2020 16.6.2020 23.6.2020 Zmluva o nájme kompostéra Šulík
74/2020 16.6.2020 23.6.2020 Kúpna zmluva  a zmluva o zriadení predkupného práva SSD
75/2020 16.6.2020 23.6.2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov SSD
76/2020 10.6.2020 23.6.2020 Zmluva o nájme bytu Černák 23-4
77/2020 16.6.2020 26.6.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Grolmusová
78/2020 15.6.2020 26.6.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Vrtál
79/2020 26.6.2020 26.6.2020  Zmluva o nájme kompostéra Marková
80/2020 30.6.2020 1.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Ing. Borko
81/2020 30.6.2020 1.7.2020 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre Spoločný úrad
82/2020 3.7.2020 6.7.2020 Zmluva o aktualizácii programov Topset
83/2020 2.7.2020 8.7.2020 Zmluva o nájme bytu Hepnerová
84/2020 2.7.2020 8.7.2020 Zmluva o nájme bytu Kurbel
85/2020 2.7.2020 8.7.2020 Zmluva o nájme bytu Šimurková
86/2020 2.7.2020 8.7.2020 Zmluva o nájme bytu Šutek
87/2020 6.7.2020 9.7.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku MUDr. Borková
88/2020 30.6.2020 9.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Minich
89/2020 30.6.2020 9.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Vlha
90/2020 30.6.2020 9.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Bugár
91/2020 30.6.2020 9.7.2020 Zmluva o dielo Závlahy
92/2020 30.6.2020 9.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Koreň
93/2020 30.6.2020 9.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Páleš
94/2020 30.6.2020 9.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Znamenák
95/2020 8.7.2020 14.7.2020 Zmluva o nájme bytu Jánošíková E.
96/2020 8.7.2020 14.7.2020 Zmluva o nájme bytu Kellenbergerová O.
97/2020 8.7.2020 14.7.2020 Zmluva o nájme bytu Klucha M., Kluchová V.
98/2020 6.7.2020 14.7.2020 Zmluva o nájme bytu Píš T.
99/2020 8.7.2020 14.7.2020 Zmluva o nájme bytu Senková M.
100/2020 6.7.2020 14.7.2020 Zmluva o nájme bytu Žitniaková I.

[/wptab]

[wptab name=’3′]

Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
101/2020 8.7.2020 14.7.2020 Zmluva o nájme bytu Duchoňová J.
102/2020 6.7.2020 14.7.2020 Zmluva o nájme bytu Guľa N.
103/2020 8.7.2020 14.7.2020 Zmluva o nájme bytu Ing.Dodoková K.
104/2020 8.7.2020 14.7.2020 Zmluva o nájme bytu Mráziková Ľ.
105/2020 8.7.2020 14.7.2020 Zmluva o nájme bytu Pukač B., Pokrývačová D.
106/2020 10.7.2020 20.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Žibek
107/2020 6.7.2020 20.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Danišovič
108/2020 9.7.2020 20.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Rybianska
109/2020 16.7.2020 20.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Minichová
110/2020 13.7.2020 20.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Ing. Kukla
111/2020 8.7.2020 20.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Štrempeková
112/2020 15.7.2020 21.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Strelec
113/2020 20.7.2020 21.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Mičunek
114/2020 20.7.2020 21.7.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Gaman
115/2020 22.7.2020 24.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Olšiak
116/2020 22.7.2020 24.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Komošová
117/2020 22.7.2020 24.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Minich
118/2020 22.7.2020 24.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Suchánek
119/2020 27.7.2020 28.7.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Píš
120/2020 29.7.2020 3.8.2020 Zmluva o nájme Bobušová B. 600
121/2020 27.7.2020 3.8.2020 Zmluva o nájme Húsková Ž. 600
122/2020 31.7.2020 4.8.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hosp. Enviropol
123/2020 29.7.2020 4.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Važan
124/2020 31.7.2020 4.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Minich
125/2020 29.7.2020 4.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Lacko
126/2020 31.7.2020 4.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Cachovanová
127/2020 29.7.2020 4.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Cmarko
128/2020 29.7.2020 4.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Petráš
129/2020 31.7.2020 4.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Višňovec
130/2020 30.7.2020 4.8.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mendelová
131/2020 5.8.2020 5.8.2020 Kúpna zmluva Hodas
132/2020 3.8.2020 11.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Baláž
133/2020 30.7.2020 11.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Kršák
134/2020 31.7.2020 11.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Špeťko
135/2020 30.7.2020 11.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Kováč
136/2020 30.7.2020 11.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Belák
137/2020 30.7.2020 11.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Sečiansky
138/2020 30.7.2020 11.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Mečiar
139/2020 4.8.2020 11.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Marko
140/2020 3.8.2020 11.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Minichová
141/2020 7.8.2020 11.8.2020 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby Disig, a.s.
142/2020 28.7.2020 19.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Líšková
143/2020 29.7.2020 26.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Cmarko
144/2020 1.8.2020 26.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Sigotský P.
145/2020 29.7.2020 26.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Kiaba
146/2020 26.8.2020 26.8.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Bielická
147/2020 26.8.2020 7.9.2020 Zmluva o nájme bytu p.Jančovič 600
148/2020 31.7.2020 7.9.2020 Zmluva o nájme kompostéra Boboková
149/2020 6.7.2020 7.9.2020 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
150/2020 8.9.2020 8.9.2020 Kúpna zmluva Lajstríková

[/wptab]

[wptab name=’4′]

Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
151/2020 28.8.2020 8.9.2020 Zmluva o nájme kompostéra
152/2020 8.9.2020 8.9.2020 Mandátna zmluva Znaling
153/2020 10.9.2020 10.9.2020 Dodatok 1 k Zmluve o termínovanom úvere VUB
154/2020 9.9.2020 16.9.2020 Zmluva o nájme kompostéra Pekár
155/2020 11.9.2020 16.9.2020 Zmluva o nájme kompostéra Korec
156/2020 14.9.2020 16.9.2020 Zmluva o nájme kompostéra Vrtál
157/2020 22.6.2020 24.9.2020 Zmluva o detskom ihrisku Gatialová
158/2020 23.9.2020 24.9.2020 Zmluva o nájme kompostéra Poláček
159/2020 23.9.2020 24.9.2020 Zmluva o nájme kompostéra Hianik
160/2020 24.9.2020 24.9.2020 Zmluva o nájme kompostéra Benkovič
161/2020 24.9.2020 24.9.2020 Zmluva o nájme kompostéra Šušol
162/2020 13.9.2020 24.9.2020 Zmluva o nájme kompostéra Pastieriková
163/2020 14.9.2020 24.9.2020 Zmluva o nájme kompostéra Nováková
164/2020 23.9.2020 25.9.2020 Zmluva o nájme kompostéra Hepnerová
165/2020 29.9.2020 1.10.2020 Zmluva o dielo Elektro MLM
166/2020 18.9.2020 1.10.2020 Zmluva o nájme kopostéra Mgr. Hortuláni
167/2020 30.9.2020 1.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Pálik
168/2020 13.9.2020 1.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Belan
169/2020 30.9.2020 1.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Ing. Hepner
170/2020 24.9.2020 1.10.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie JDS
171/2020 30.9.2020 1.10.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
172/2020 30.9.2020 1.10.2020 Zmluva o o nájme kompostéra Baláž
173/2020 23.9.2020 1.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Ing. Šeliga
174/2020 30.9.2020 6.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Sochora
175/2020 30.9.2020 6.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Vaňovič
176/2020 2.10.2020 6.10.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Cachovan
177/2020 30.9.2020 6.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Kováč
178/2020 30.9.2020 6.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Vážan
179/2020 1.10.2020 6.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Antol
180/2020 30.9.2020 7.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Garaj
181/2020 30.9.2020 7.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Burkhardt
182/2020 30.9.2020 7.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Iliášová
183/2020 30.9.2020 7.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Gužíková
184/2020 7.10.2020 13.10.2020 Zmluva o dielo Daumer
185/2020 8.10.2020 13.10.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Gatial
186/2020 9.10.2020 13.10.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Majdanová
187/2020 12.10.2020 13.10.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Píšová
188/2020 28.8.2020 13.10.2020 Zmluva o nájme nehnuteľného majetku FK Junior
189/2020 14.10.2020 14.10.2020 Zmluva o dielo OSP
190/2020 30.9.2020 14.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Znamenáková
191/2020 10.10.2020 14.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Ing. Makeš
192/2020 30.9.2020 14.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Šimoňák
193/2020 30.9.2020 14.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Marko
194/2020 30.9.2020 14.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra M. Marko
195/2020 30.9.2020 14.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Bc. Vážan
196/2020 30.9.2020 14.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Koprda
197/2020 8.10.2020 14.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Cachovanová
198/2020 12.10.2020 15.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Mišenka
199/2020 14.10.2020 15.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Páleš
200/2020 14.10.2020 15.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Antol
201/2020 30.9.2020 28.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Nagy
202/2020 4.10.2020 28.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Gajdoš
203/2020 16.10.2020 28.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Ing. Sklenár
204/2020 21.10.2020 28.10.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
205/2020 26.10.2020 5.11.2020 Zmluva o nájme kompostéra Hájek
206/2020 23.10.2020 5.11.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Hujová
207/2020 22.10.2020 5.11.2020 Zmluva o nájme bytu Bc.Urbanová
208/2020 21.10.2020 5.11.2020 Zmluva o nájme bytu Mgr.Blahová
209/2020 13.10.2020 5.11.2020 Zmluva o nájme bytu Miklošová B.
210/2020 13.10.2020 5.11.2020 Zmluva o nájme bytu Ing.Milevová
211/2020 30.10.2020 5.11.2020 Zmluva o nájme bytu Šemodová
212/2020 30.9.2020 12.11.2020 Zmluva o nájme kompostéra Ing. Minich
213/2020 4.11.2020 16.11.2020 Zmluva o spolupráci Slovak Telekom
214/2020 7.10.2020 16.11.2020 Zmluva o nájme kompostéra Belák E.
215/2020 13.11.2020 16.11.2020 Zmluva o dielo MMB-I
216/2020 23.11.2020 24.11.2020 Zmluva o poskytovaní výhod Slovak Telekom
217/2020 23.11.2020 24.11.2020 Zmluva o nájme IP zariadenia Slovak Telekom
218/2020 23.11.2020 24.11.2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom
219/2020 23.11.2020 24.11.2020 Dohoda o voliteľnom programe Slovak Telekom
220/2020 25.11.2020 26.11.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Píš Viliam
221/2020 23.11.2020 27.11.2020 Zmluva o prenájme kompostéra Ing. Tuchyňa
222/2020 26.11.2020 27.11.2020 Dodatok 1 ku kúpnej zmluve SSD
223/2020 26.11.2020 1.12.2020 Zmluva o nájme bytu Vážan,Vážanová
224/2020 1.12.2020 3.12.2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov VÚB
225/2020 4.12.2020 7.12.2020 Zmluva o výpožičke ŠÚSR
226/2020 28.9.2020 7.12.2020 Zmluva o nájme kompostéra Benkovič
227/2020 30.11.2020 7.12.2020 Zmluva o nájme kompostéra Ing. Kollár
228/2020 14.12.2020 17.12.2020 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT
229/2020 30.9.2020 18.12.2020 Zmluva o nájme kompostéra Šovčík
230/2020 28. 12. 2020 28.12.2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny
231/2020 16.12.2020 28.12.2020 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
232/2020 28.12.2020 29.12.2020 Zmluva o dielo Daumer
233/2020 17.12.2020 29.12.2020 Zmluva o nájme bytu Šimková
234/2020 18.12.2020 29.12.2020 Zmluva o nájme bytu Pálešová
235/2020 25.11.2020 29.12.2020 Zmluva o poskytnutí služby – ImRiz

[/wptab]

[end_wptabset]