Obec Kanianka zverejňuje ponuku obsadenia funkcie kronikár/ka obce Kanianka.
Záujemcovia o dohodu o vykonaní práce sa môžu ohľadom konkrétnych podmienok informovať u prednostky obecného úradu Kanianka
Ing. Tatiany Molnárovej, č. tel. 046/5400615.