Všetky informácie k voľbám nájdete na stránke Ministerstava vnútra.

Vyhlásenie volieb do NRSR

Informácie pre voliča