Obecný úrad oznamuje občanom, že v súvislosti s rekonštrukciou schodísk bude odo dňa 30.10.2019 uzavreté schodisko medzi bytovým domom Bojnická cesta  593 a Nová 595. Zároveň sa pripravuje rekonštrukcia a s tým súvisiaci uzáver schodiska vedúceho od obchodných prevádzok k prechodu pre chodcov na ulici Bojnická (hlavná cesta). Termín dokončenia stavebných prác – november 2019.